WACHTLIJST

Smelnezorg kent geen wachtlijst. Uiteraard zijn we altijd afhankelijk van een ieders persoonlijke agenda, maar streven is om binnen 14 dagen met elkaar in gesprek te zijn geweest.

 

ISO 9001

Kwaliteitsmedewerker Carina van der Heide en Willeke Kootstra hebben de afgelopen tijd veel tijd en energie gestoken om het kwaliteithandboek ISO 9001-2015 te bewerkstelligen.
De audit heeft op 21 november 2019 plaats gevonden. Kiwa feliciteert Smelnezorg met het behalen van het ISO-certificaat.

 

Verwijsindex

Geachte ouders/verzorgers,

Uw kind krijgt ondersteuning van de gemeente in de vorm van jeugdzorg of jeugdhulp. Daarom willen we u graag informeren over het bestaan van Verwijsindex Fryslân, Zicht op Zorg en Onderwijs (ViF-ZiZeO).

 

Soms hebben kinderen problemen bij het opgroeien. Om deze kinderen te helpen is een goede samenwerking nodig tussen de school, hulpverleners en instanties. Om gemakkelijk contact met elkaar te maken is er de Verwijsindex. Dit digitale contactinstrument houdt bij of meerdere instanties hulp bieden aan het zelfde kind en zorgt er dan voor dat ze dit van elkaar weten. Zo voorkomen we dat instanties langs elkaar heen werken. Alle gemeenten willen één plan voor een kind, geen twee of meer verschillende.

 

Een signaal af geven

U kunt een school of hulpverlener vragen om een signaal af te geven, instanties kunnen dat ook zelf doen als zij denken dat er opgroei knelpunten zijn. Een signaal afgeven in de Verwijsindex betekent dat de beroepskracht zijn/haar naam koppelt aan die van het kind. De reden waarom een signaal af gegeven wordt, staat niet in de Verwijsindex. Wel het telefoonnummer en het e-mail adres van de beroepskracht. Zijn er twee signalen, dan krijgen die beroepskrachten uit het systeem een berichtje met hun telefoonnummers.

Als hulpverleners inhoudelijke informatie gaan uitwisselen, zullen zij u daarvan op de hoogte stellen en/of u daarvoor uitnodigen.

 

Wetgeving

De Verwijsindex is een onderdeel van de jeugdwet. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor. De verwijsindex moet zich houden aan de wet bescherming Persoonsgegevens. De medewerkers die signaleren hebben een contract met rechten en plichten ondertekend. Een signaal heeft een looptijd van twee jaar, hierna gaat het naar het archief waar het na vijf jaar uit wordt verwijderd.

 

Meer informatie

Meer informatie over ViF ZiZeO kunt u vinden op www.verwijsindexfryslan.nl

 

Klachtenregeling

Smelnezorg is via Stichting Klachtenregeling.nl aangesloten bij een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie.
Klik hier voor ons klachtenreglement.

Vertrouwenspersoon

Heb je een klacht of vraag over de Jeugdhulp?

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht voor:
Een luisterend oor;
Informatie over jeugdhulp, rechten en klachtmogelijkheden;
Advies over hoe je zelf met de instelling of hulpverlener tot een oplossing kunt komen;
Ondersteuning bij een (officiële) klachtprocedure.

AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Neem contact op met het AKJ als je vragen of klachten hebt over jeugdhulp:
Telefoon: 088 555 1000 - op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur
E-mail: info@akj.nl
Chat: op www.akj.nl
Chat open: op ma-do van 16:00-20:00 uur / vr van 15:00-17:00 uur

Heb je al een vertrouwenspersoon?
Als je al contact hebt met een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Fryslân, dan kun je rechtstreeks contact opnemen:
Telefoon: 085 4832433 (op werkdagen tussen 9:00 en 13:00 uur)
E-mail: adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl
Website: www.zorgbelang-fryslan.nl