Drachten, 20 december 2023Beste,

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de brief van Siebe en Carina van 28 november jongstleden, neemt AdRem Zorggroep per 1 januari 2024 Smelnezorg over. Wij kunnen ons voorstellen dat met dit bericht jullie geschrokken zijn en deze overname nog voor vragen kan zorgen. We hopen dan ook met deze brief de meeste vragen bij jullie weg te nemen.

Allereerst wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Remko Jan van Dijk, zelf woonachtig in gemeente Smallingerland samen met mijn vriendin en zoon van bijna 9 maanden. Ik ben bestuurder van adRem Zorggroep en MeiDy Therapeutisch gezinscentrum. In 2016 ben ik adRem zorggroep begonnen, nadat ik in de praktijk zag dat mensen vaak lang moesten wachten op ondersteuning en er vaak geen match was tussen hulpverlener en hulpvrager. Met de visie dat een match voorwaardelijk is, is adRem dan ook gegroeid tot een organisatie met 35 medewerkers, die wekelijks ondersteuning bieden aan zo’n 175 hulpvragers.

Mei 2023 heeft adRem een doorstart gemaakt met MeiDy onder de organisatienaam ‘MeiDy Therapeutisch gezinscentrum’. Waar adRem de focus heeft op alle leeftijdsgroepen, is MeiDy meer gespecialiseerd in de (jonge) gezinnen. Gezinnen kunnen tijdelijk bij MeiDy verblijven, omdat er bijvoorbeeld zorgen zijn over de opvoeding. MeiDy bestaat uit circa 25 medewerkers en biedt verblijf aan circa 9 gezinnen. Daarnaast zet MeiDy ook ambulant in bij gezinnen.

AdRem heeft afgelopen jaar meegedaan in de aanbesteding van de gemeente Smallingerland. Gemeenten kopen voor een bepaalde periode zorg in bij zorgaanbieders. Wanneer de contracten hiervoor aflopen, start een aanbestedingsronde waarin de gemeente op zoek gaat naar partijen waar de gemeente mee wil samenwerken. Gemeenten stellen hier verschillende kwaliteitseisen aan. In het geval van gemeente Smallingerland is er gekozen om minder partijen te contracteren, waardoor Smelnezorg geen contract aangeboden heeft gekregen vanaf 2024. Ik ben er echter van overtuigd dat Smelnezorg wel heel erg nodig is in gemeente Smallingerland. Vanuit deze overtuiging heb ik dan ook gesprekken gevoerd met Siebe en Carina en zijn we tot overeenstemming gekomen dat adRem per 1 januari 2024 Smelnezorg overneemt.

Wat verandert er dan voor jullie? Wij streven ernaar om zo weinig mogelijk te veranderen. Wij vinden het belangrijk dat jullie betrokken hulpverlener ook bij jullie blijft komen. De afgelopen weken zijn wij dan ook in gesprek gegaan met alle medewerkers en hebben zij allemaal aangegeven mee te willen naar adRem. Alle lopende afspraken en overeenkomsten blijven ongewijzigd. Wij zullen op korte termijn geen aanpassingen doen in deze zaken. Wel vinden wij het belangrijk om in gesprek te blijven, ook met jullie, over dat wat goed gaat en dat wat misschien beter kan. Aan de hand hiervan kunnen we gezamenlijke beslissingen maken. Maar tot die tijd blijven de zaken zoals ze zijn.

AdRem neemt ook de dossiers van Smelnezorg over per 1 januari 2024. Dit betekent dat alle informatie die in jullie dossier zit, vanaf 1 januari door adRem wordt vastgelegd en deze informatie dus ook bij adRem opvraagbaar is. We proberen alle dossiers zo goed als mogelijk over te zetten, maar dit blijft mensenwerk. Het kan dus voorkomen dat we alsnog eens op de lijn terugkomen omdat we toch nog iets missen, maar hier gaan we in eerste instantie niet vanuit.

Het kan zijn dat jullie binnenkort een brief (beschikking) ontvangen van de gemeente Smallingerland, waarin staat beschreven dat de hulp die jullie ontvangen, vanaf 1 januari 2024 wordt verleend door adRem Zorggroep. Schrik hier dus niet van.

Met deze brief, hoop ik de meeste vragen van jullie te hebben beantwoord. Zijn er nog wel andere vragen of wil je iets bespreken? Zoek dan als eerste je vaste hulpverlener op. Als er zaken onduidelijk blijven laat het mij dan vooral weten, ik sta jullie graag te woord. Stuur dan een mailtje naar info@adremzorggroep.nl.

Met vriendelijke groet,
Remko Jan van Dijk