Wat doen wij

Smelnezorg levert ambulante begeleiding in het kader van de JeugdWet en WMO.
Aan de hand van een persoonlijk plan bieden wij maatwerk op het gebied van begeleiding. Niet voor niets zeggen wij :

"Maatwerk in mogelijkheden".

De persoonlijke mogelijkheden als vertrekpunt voor de begeleiding die wij samen met de cliënt op willen zetten.De begeleiding wordt zo mogelijk geleverd op de plaats waar de cliënt dat wenst. Meestal betekent dit dat wij bij de cliënt thuis komen.
Daarnaast ondersteunen we bij Smelnezorg jongvolwassenen op hun pad naar volwassenheid. We helpen jongvolwassenen onderzoeken welke stap aansluit op hun toekomst. Smelnezorg biedt een woonplek, waar je leert zoveel mogelijk zelfstandig te wonen. De Ratelwacht 7 heeft de beschikking over vier kamers met eigen douche en toilet en op de bovenverdieping drie kamers met een gezamenlijke douche en toilet. De locatie heeft twee keukens, er is een gezamenlijke wasruimte waar een wasmachine staat. Tevens zijn er twee aangeklede woonkamers, die je deelt met de medebewoners. Je eigen ruimte moet je zelf voorzien van bed, kast, bank, tafel, tv, eventueel koelkast, etc. De bewoner kan dagelijks ambulante ondersteuning krijgen van de hulpverlening van Smelnezorg ten behoeve van de dagelijkse structuur en het uitvoeren van de taken. Je hebt vooral je eigen programma, school, werk, dagbesteding. Er is twee keer per dag hulpverlening aanwezig (geplande zorg), daarnaast zijn we 24/7 te bereiken op de bereikbaarheidstelefoon.

De doelgroep van Smelnezorg bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking, NAH, Autisme en psychiatrische aandoeningen. 

Voordat Smelnezorg begeleiding of ondersteuning kan geven moet er een geldige indicatie zijn van het CIZ of via de WMO minimaal 7 uur per week.

De diensten van Smelnezorg zijn teveel om op te noemen. Omdat wij uitsluitend maatwerk leveren is het goed om je vraag bij ons neer te leggen.

Smelnezorg werkt samen met verschillende aanbieders in de zorg. Daarbij kun je denken aan huisartsen, GGZ, WMO-loketten, andere zorgaanbieders waaronder zorgboeren en collega-aanbieders in de thuiszorg.

Uitsluitingscriteria cliënten
We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Dit wordt per casus beoordeeld. Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben zijn cliënten waar sprake is van:
  • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),
  • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden naast ons personeel door een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg),
  • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een (gesloten) opname vereist. Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

 

Wachtlijst
Smelnezorg kent geen wachtlijst. Uiteraard zijn we altijd afhankelijk van een ieders persoonlijke agenda, maar streven is om binnen 14 dagen met elkaar in gesprek te zijn geweest.