Contact

Noorderdwarsvaart 46

9201 KL  Drachten

06 46225869

 

Smelnezorg is aangesloten bij de Verwijsindex.

Zakelijke gegevens:

BTW: Vrijstelling
KvK: 73243566 Kamer van Koophandel Leeuwarden
Bank: Rabobank
IBAN / Rek.nr  NL84RABO0170218023 tnv Smelnezorg Drachten

Keurmerk     

Smelnezorg werkt conform het kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat ISO 9001 2015 en is gecertificeerd onder nummer KSC-K99174/01.

WTZi     10794

NZA       300/2115
WZA      696083
WBPG   1315308 / 1454671 

Smelnezorg is een gedeponeerd en geregistreerd handelsmerk.

praatmarfrysk