Wat doen wij

Smelnezorg levert ambulante begeleiding in het kader van de JeugdWet en WMO.
Aan de hand van een persoonlijk plan bieden wij maatwerk op het gebied van begeleiding. Niet voor niets zeggen wij :

"Maatwerk in mogelijkheden".

De persoonlijke mogelijkheden als vertrekpunt voor de begeleiding die wij samen met de client op willen zetten.De begeleiding wordt zo mogelijk geleverd op de plaats waar de cliënt dat wenst. Meestal betekent dit dat wij bij de cliënt thuis komen.

De doelgroep van Smelnezorg bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking, NAH, Autisme en psychiatrische aandoeningen. 

Voordat Smelnezorg begeleiding of ondersteuning kan geven moet er een geldige indicatie zijn van Bureau Jeugdzorg Friesland,  het CIZ of uw lokale gemeente.

Indien er nog geen indicatie is dan kunt u voor de aanvraag ondersteuning vragen bij ons.
De diensten van Smelnezorg zijn teveel om op te noemen. Omdat wij uitsluitend maatwerk leveren is het goed om je vraag bij ons neer te leggen.

Smelnezorg werkt samen met verschillende aanbieders in de zorg. Daarbij kun je denken aan huisartsen, GGZ, WMO-loketten, andere zorgaanbieders waaronder zorgboeren en collega-aanbieders in de thuiszorg.

Uitsluitingscriteria cliënten
We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria.
Uitgesloten zijn zorgvragers:
  • Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
  • Die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
  • Die hulpverleners discrimineren;
  • Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
  • Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;
  • Met actuele drugs- en/of alcoholverslaving;
  • Met psychoses;
  • Met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de hulpverlener;
  • Die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang);
  • Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
Het aanbod van de individuele begeleiding van onze cliënten, richt zich duidelijk op de vlakken waar zij de hulp nodig hebben.