Sinds de overname van Smelnezorg op 01-10-2016 door Siebe van der Heide en Carina van der Heide is er hard gewerkt aan een nieuw keurmerk voor Smelnezorg. De nieuwe directie van Smelnezorg heeft gekozen voor een HKZ keurmerk.

Kwaliteitsmedewerker Carina van der Heide en Willeke Kootstra hebben de afgelopen tijd veel tijd en energie gestoken om het kwaliteithandboek HKZ te bewerkstelligen.

Vandaag 06-12-2016 bezoek gehad van mevr. Post die namens de KIWA een keurmerk mag adviseren naar de KIWA. Het resultaat na 1 dag keuren, is een positief advies naar de KIWA. Dit houdt in dat Smelnezorg in januari 2017 het nieuwe keurmerk HKZ mag uitdragen. 

 

 

Geachte ouders/verzorgers,

 

Uw kind krijgt ondersteuning van de gemeente in de vorm van jeugdzorg of jeugdhulp. Daarom willen we u graag informeren over het bestaan van Verwijsindex Fryslân, Zicht op Zorg en Onderwijs (ViF-ZiZeO).

 

Soms hebben kinderen problemen bij het opgroeien. Om deze kinderen te helpen is een goede samenwerking nodig tussen de school, hulpverleners en instanties. Om gemakkelijk contact met elkaar te maken is er de Verwijsindex. Dit digitale contactinstrument houdt bij of meerdere instanties hulp bieden aan het zelfde kind en zorgt er dan voor dat ze dit van elkaar weten. Zo voorkomen we dat instanties langs elkaar heen werken. Alle gemeenten willen één plan voor een kind, geen twee of meer verschillende.

 

Een signaal af geven

U kunt een school of hulpverlener vragen om een signaal af te geven, instanties kunnen dat ook zelf doen als zij denken dat er opgroei knelpunten zijn. Een signaal afgeven in de Verwijsindex betekent dat de beroepskracht zijn/haar naam koppelt aan die van het kind. De reden waarom een signaal af gegeven wordt, staat niet in de Verwijsindex. Wel het telefoonnummer en het e-mail adres van de beroepskracht. Zijn er twee signalen, dan krijgen die beroepskrachten uit het systeem een berichtje met hun telefoonnummers.

Als hulpverleners inhoudelijke informatie gaan uitwisselen, zullen zij u daarvan op de hoogte stellen en/of u daarvoor uitnodigen.

 

Wetgeving

De Verwijsindex is een onderdeel van de jeugdwet. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor. De verwijsindex moet zich houden aan de wet bescherming Persoonsgegevens. De medewerkers die signaleren hebben een contract met rechten en plichten ondertekend. Een signaal heeft een looptijd van twee jaar, hierna gaat het naar het archief waar het na vijf jaar uit wordt verwijderd.

 

Meer informatie

Meer informatie over ViF ZiZeO kunt u vinden op www.verwijsindexfryslan.nl

 

 

 

Namens Team Smelnezorg

Wederom toont Smelnezorg aan dat kwaliteit voor Smelnezorg belangrijk is.

Op 1 januari 2017 heeft Smelnezorg opnieuw voldaan aan de kwaliteitseisen van de HKZ.

Met trots voeren wij dan ook het logo:

 


 

Smelnezorg is via Stichting Klachtenregeling.nl aangesloten bij een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie.

Met gepaste trots tonen we hier de nieuwe trainingspakken die Smelnezorg gesponsord heeft voor RWF. Zowel junioren A1 als B1 zijn voorzien van deze pakken. 

RWF B1 3

 

Sponsoring

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in Ziekenhuis Nij Smellinghe. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in dit ziekenhuis gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!
 
Het BeterBoek

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Het Beterboek