Sinds de overname van Smelnezorg op 01-10-2016 door Siebe van der Heide en Carina van der Heide is er hard gewerkt aan een nieuw keurmerk voor Smelnezorg. De nieuwe directie van Smelnezorg heeft gekozen voor een HKZ keurmerk.

Kwaliteitsmedewerker Carina van der Heide en Willeke Kootstra hebben de afgelopen tijd veel tijd en energie gestoken om het kwaliteithandboek HKZ te bewerkstelligen.

Vandaag 06-12-2016 bezoek gehad van mevr. Post die namens de KIWA een keurmerk mag adviseren naar de KIWA. Het resultaat na 1 dag keuren, is een positief advies naar de KIWA. Dit houdt in dat Smelnezorg in januari 2017 het nieuwe keurmerk HKZ mag uitdragen.